محل برگزاری همایش
استان آذربایجان شرق _ شهرستان تبریز _ دانشگاه تبریز _ تالار وحدت