اعضاء شورای سیاست گذاری
1- حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد علی آل هاشم ( رییس شورای سیاست گذاری)
2- جناب آقای دکتر محمد رضا پور محمدی ( قائم مقام شورای سیاست گذاری)
3- جناب آقای دکتر ایرج شهین باهر( رییس همایش)
4- جناب آقای دکتر شکور اکبرنژاد
5- جناب آقای دکتر شهرام دبیر
6- جناب آقای دکتر عزیز جوان پور
7- جناب آقای دکتر محمد حسین صومی
8- جناب آقای دکتر میر رضا مجیدی
9- جناب آقای دکتر محمد علی کی نژاد
10- جناب آقای دکتر داود فضلی
11- حجت الاسلام احمد حمیدی ( نایب رییس همایش)