معرفی همایش
معرفی همایش
 
نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و تشکیلات برنامه ریزی و مدیریت شهری است. ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین بخش های دولتی، عمومی و خصوصی و نیز تدوین استراتژی محلی در زمره سیاست های نیل به مدیریت شهری، قابل تامل هستند.
از حدود ۵۰ سال پیش که برای اولین بار عبارت توسعه پایدار در ادبیات بشر وارد شد تا به امروز، اهداف آن‌که شامل تأمین نیازهای اساسی، بهبود استانداردهای زندگی برای همه، حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستم‌هاست در همه سطوح (محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی) پیگیری و اجرا می‌شود؛ اما توسعه پایدار در شهرها، به علت جمعیت رو به رشد و فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیشتری را جلب کرده است.
در سال‌های اخیر در ایران نیز، مدیریت شهری در تعریف و اجرای زیرساخت‌ها، پروژه‌ها و خدمات شهری توجه ای ویژه به اصول و چارچوب‌های توسعه پایدار داشته است. پرواضح است مدیریت شهری نیازمند همراهی همه ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها برای توسعه‌ای پایدار، منسجم و در همهٔ زمینه‌های موجود در شهرهاست.
برای اولین بار در ایران شهرداری کلان‌شهر تبریز به یاری دانشگاه‌های کشور تلاش کرده مأموریت‌های ذاتی خود را با بیانیه مهم مقام معظم رهبری در قالب همایش ملی شهر پایدار و گام دوم انقلاب، چالش‌ها، فرصت‌ها و کاربردها منطبق نمایید.
حضور نخبگان علمی و اجرایی حوزه مدیریت شهری در این همایش فرصتی مغتنم است که ایشان با به اشتراک‌گذاری تجارب، یافته‌ها و نتایج پژوهش‌هایشان با مخاطبان (که عموماً از بدنه مدیریت شهری هستند)، دررسیدن به توسعه شهری پایدار در جای‌جای کشور عزیزمان یاریگر دستگاه‌های متولی امر باشند.