تاریخ های مهم

 مهلت ارسال اصل مقالات : 30خرداد ماه 1398

برگزاری همایش : 19 تیرماه 1398
اعلام نتایج داوری : یک هفته بعد از ارسال مقالات