مشارکت کنندگان

برگزار کننده نخستین همایش ملی
شهرپایدار و گام دوم انقلاب، چالش­ها، فرصت­ها و کاربردها
شورای و شهرداری کلان شهر تبریز می باشد.
 
مشارکت کنندکان در این همایش :
 
  • استانداری آذربایجان شرقی
  • مرکز مدیریت حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
  • دانشگاه تبریز
  • دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی
  • دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی
  • دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  • جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی
  • بسیج فرهنگیان آذربایجان شرقی