راهنمای ارسال مقاله
از نویسندگان و پژوهشگران گرامی خواهشمند است جهت ارسال مقالات، به نکات اشاره‌شده در زیر را با دقت مطالعه نمایند.
به‌منظور ارسال مقاله یا مقالات خود به همایش مراحل ذیل را انجام دهید:
  1. در سایت همایش ملی شهر پایدار و گام دوم انقلاب، چالش‌ها، فرصت‌ها و کاربردها به آدرس https://gaam2.tabriz.ir در قسمت ثبت‌نام و ارسال مقالات اقدام به ثبت‌نام نمایید.
  2. بعد از وارد شدن به Email یا Gmail شخصی خود از صفحه ارسال پیام جدید اقدام به ارسال مقاله نمایید.
  3. در آدرس گیرنده ایمیل همایش به آدرس gaam2@tabriz.ir وارد نمایید.
  4. در قسمت موضوع عنوان مقاله خود را بنویسید.
  5. در قسمت اصل پیام نام و نام خانوادگی و شماره تلفن و همراه خود را وارد نمایید.
  6. از آیکون پیوست، مقاله خود را پیوست نمایید.
  7. طبق نمونه بالا اقدام نمایید.
در ضمن جهت ارسال بیش از یک مقاله نیاز به ثبت‌نام مجدد در سایت همایش نیست.
در صورت داشتن هر گونه سئوال می توانید با شماره تلفن دبیرخانه تماس بگیرد.  شماره تلفن دبیرخانه :04134762801