محورهای همایش

شهر پایدار؛ معنویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی :

 1. راه کارهای تقویت نشاط اجتماعی در شهر پایدار
 2. نقش رسانه، نمادهای مردمی و هیئت‌های مذهبی در ارتقاء اخلاق و معنویت
 3. نقش مدیریت شهری در تحقق الگوها و مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی، ایرانی بر اساس منویات مقام معظم رهبری

شهر پایدار؛ عدالت اجتماعی و سلامت نظام اداری :

 1. راه‌کارهای تحقق طهارت اقتصادی در شهر پایدار
 2. راه کارهای حاکمیتی و مردمی در سنجش، پیشگیری و مبارزه با  فساد و ویژه خواری در مدیریت شهری
 3. راه‌کارهای بهره‌مندی عادلانه شهروندان از امکانات شهری از طریق برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی
 4. نقش توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش و مهارت‌آموزی در تحقق نظام سالم اداری

شهر پایدار؛ فرهنگ و تمدن نوین اسلامی :

 1. راه‌کارهای ارتقاء هویت ملی و شهری در تحقق شهر پایدار
 2. نقش رسانه‌های ملی و انقلابی در تحقق شهر پایداری
 3. شاخصه‌های مدیریت شهری در تمدن نوین اسلامی
 4. نقش شهر پایدار در تحقق آرمان شهر مهدوی
 5. نقش گذشته پژوهی و امید به آینده در تحقق شهر پایدار
 6. نقش شهرسازی و معماری اسلامی در شهر پایدار

شهر پایدار؛ علم و پژوهش :

 1. ارائه برنامه‌های کاربردی و دانش‌بنیان در مدیریت شهری
 2. پویش و پژوهش علمی در حوزه مدیریت شهری
 3. قدرت و جرئت علمی زمینه‌ساز مدیریت شهر پایدار
 4. نقش جهاد و شتاب علمی در بهبود کیفیت مدیریت شهری

شهر پایدار؛ اقتصاد :

 1. نقش و زمینه‌های اقتصاد مقاومتی در شهر پایدار
 2. راه‌کارهای الگوی مصرف در شهر پایدار
 3. توسعه درون‌زا و برون‌نگر در شهر پایدار
 4. مردمی نمودن اقتصاد شهری و نقش آن در تحقق شهر پایدار
 5. نقش گردشگری حلال در شهر پایدار
 6. نقش مدیریت شهری در رونق تولید و اشتغال

شهر پایدار؛ حقوق شهروندی :

 1. زمینه سازی آزادی های اجتماعی (تصمیم گیری عمل و اندیشه) در مدیریت شهری
 2. تبیین وظایف و حقوق شهروندی در حوزه مدیریت شهری
 3. ارائه راه کارهای کاربردی در زمینه آموزشی و حقوق و وظایف شهروندی
 4. حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران از منظر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی

شهر پایدار؛ دیپلماسی شهری :

 1. نقش مدیریت شهری در ارتقاء 
 2. مدیریت شهری در مرز بندی با دشمن
 3. جایگاه مدیریت شهری در روابط خارجی

شهر پایدار؛ جوان گرایی، خلاقیت و نوآوری :

 1. فراهم سازی زمینه های مسئولیت و فعالیت جوانان در حوزه های مدیریتی و اجتماعی
 2. بستر سازی جهادی و هوشیارانه جوانان در مدیریت شهری
 3. راهکارهای تقویت اراده ملی جوان گرایی برای پیشرفت همه جانبه و حقیقی کشور
 4. راه های بهره مندی از خلاقیت و نوآوری جوانان در مدیریت شهری
 5. معیار های مدیریت جوان گرایی از منظر مقام معظم رهبری

شهر پایدار؛ مشارکت اجتماعی، مدریت جهادی و انقلابی گری :

 1. ایجاد و تمهیدات لازم برای مشارکت گسترده مردم در کلیه عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
 2. بررسی نقش مساجد، هیئات مذهبی و سازمان های مردم نهاد در مدیریت شهری
 3. زمینه های بهره مندی از ظرفیت های بسیج مردمی در اداره شهر
 4. راهکارهای تقویت و بهره مندی از سرمایه های اجتماعی در امور خیریه، امداد و خدمت رسانی عمومی
(مدیریت محله محور)